fbpx

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

HomeΕλάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (M.I.S.S.)

Η Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με σύγχρονες, προηγμένες τεχνικές. Οι περισσότερες διαδερμικές υπό διεγχειρητική ακτινοσκόπηση με C-arm, O-arm καθώς και με Ρομποτική καθοδήγηση. Πραγματοποιούνται με μικρής έκτασης τομές δέρματος (~1cm) και τη χρήση μικροτεχνικών κάτω από μεγέθυνση. Έτσι αποφεύγεται η αιμορραγία και ελάχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείμενων ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι γρήγορη και ο πόνος μετά την επέμβαση συχνά μηδενικός. Οι ασθενείς μπορούν και εξέρχονται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες το πολύ ή και την ίδια ημέρα, μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση. Είναι άμεσα λειτουργικοί και μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τις σημαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν:

 • Η φθορά και αφυδάτωση (εκφυλιστική νόσος) των μεσοσπονδύλιων δίσκων (DegenerativeDiscDisease)
 • Η τραυματική κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου
 • Οι φλεγμονές των δίσκων και των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα,
 • Οι στενώσεις του σπονδυλικού σωλήνα
 • Οι κακώσεις και τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης
 • Όγκοι της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού
 • Παραμορφωτικές παθήσεις, όπως η σκολίωση και η κύφωση
 • Προηγούμενα αποτυχημένα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης (Failed Back Surgery)

Περιλαμβάνει τεχνικές όπως:

Τοπικές εγχύσεις ουσιών (επισκληρίδιος, ενδοτρηματική έγχυση-block, αποκλεισμός οπισθίων αρθρώσεων-facet joints) υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης και υπό τοπική αναισθησία για την αντιμετώπιση του χρόνιου ή οξύ πόνου στη σπονδυλική στήλη και στα νωτιαία νεύρα

Θερμική πλαστική ή χημική-πλαστική εξάχνωση του πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου (δισκοπλαστική) με τη βοήθεια laser ή ειδικής διαθερμίας

Ενδοσκοπική χειρουργική

Επίσης:

Για άλλες περιπτώσεις όπως τα σταθερά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε κάποιον τραυματισμό ή σε αυτόματο μηχανισμό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης και κάποιας συνοδούς παθολογίας όπως η οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις, αντιμετωπίζονται με την μέθοδο της κυφοπλαστικής. Η κυφοπλαστική είναι μία μέθοδος εσωτερικής ανάταξης και σταθεροποίησης των καταγμάτων διαδερμικά χωρίς να χρειαστεί μετάγγιση, ενώ ο ασθενής δύναται να ορθοστατήσει και να βαδίσει χωρίς υποστήριξη άμεσα μετεγχειρητικά.
Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές, πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία. Έτσι ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, επιστρέφοντας το συντομότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.
Σε περίπτωση που χρειάζεται πιο ευρεία αποσυμπίεση, πραγματοποιήται μικροεπεμβατικά η αποσυμπίεση, καθώς και η διαδερμική σπονδυλοδεσία δηλαδή η τοποθέτηση βιδών και μεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, όπως :

 • • Tlif,
 • • Xlif,
 • • Plif,
 • • Axialif
 • • OLIF
 • • Σπονδυλοδεσία με την χρήση Ενδοσκοπίου διαδερμικά.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές εφαρμόζονται και για την αντιμετώπιση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης όπως η σκολίωση και η κύφωση, ενηλίκων και παίδων, καθώς και για την αντιμετώπιση προηγουμένων αποτυχημένων χειρουργείων σπονδυλικής στήλης (FBSS).
Καθώς επίσης σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνει διατήρηση της κίνησης των σπονδύλων μεταξύ τους η χρήση τεχνητού δίσκου ειδικά για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.

Πλεονεκτήματα Ελάχιστα Επεμβατικών Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης
› μικρής έκτασης τομές δέρματος (~1cm) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της καταστροφής των γύρω ιστών
› αποφυγή αιμορραγίας
› τοπική αναισθησία στις περισσότερες τεχνικές
› γρήγορη μετεγχειρητική αποκατάσταση-επούλωση
› σχεδόν μηδενικός πόνος μετά την επέμβαση
› μικρότερος χρόνος νοσηλείας: οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο την επόμενη μέρα το πολύ ή και μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση

Για τη λυσιτελή αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης, εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές της ιατρικής βάσει των ενδείξεων και των επιστημονικών δεδομένων (Evidenced-Based-Medicine). Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η αντιμετώπιση «βήμα-βήμα» των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (Step by Step), βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, από την οποία κρίνεται και η επιτυχία της αντίστοιχης θεραπείας. Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, αποτελεί η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον ασθενή, με την λιγότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση και τον λιγότερο πόνο.

 

Πεταλοπλαστική

Η πεταλοπλαστική είναι μια χειρουργική τεχνική με την οποία δημιουργείται περισσότερος χώρος στον σπονδυλικό σωλήνα της σπονδυλικής στήλης έτσι ώστε να ανακουφίσει την πίεση στο νωτιαίο μυελό, λόγο στένωσης. Η πεταπλαστική είναι ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική η οποία δεν επηρεάζει τα στοιχεία που σταθεροποιούν την σπονδυλική στήλη.

Η πεταλοπλαστική χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σπονδυλικής στένωσης στην αυχενική, την θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να εφαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να προκληθεί στένωση όπως συριγγομυελία ή ογκους του νωτιαίου σωλήνα. Ανοίγει το χώρο μέσα στο νωτιαίο κανάλι, δημιουργώντας με ένα μεταλλικό σταθεροποιητικό υλικό το οποίο γεφυρώνει το κενό μεταξύ των τμημάτων του πετάλου που δημιουργήθηκαν με την πεταλοτομή. Αυτό επιτρέπει στους σπονδύλους να ανοίγουν σαν μια πόρτα, δημιουργώντας περισσότερο χώρο στον σπονδυλικό σωλήνα. Η διαδικασία γίνεται μέσω μιας μικρής τομής στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης και ανακουφίζει αμέσως από την πίεση το νωτιαίο μυελό και τις νευρικές ρίζες.

Τρηματοπλαστικη

Η τρηματοπλαστική είναι μία μέθοδος ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών με μακροχρόνιο πόνο στην σπονδυλική στήλη και στα άνω ή κάτω άκρα. Τα νεύρα που πηγαίνουν στα άκρα αφήνουν το νωτιαίο μυελό και περνούν μέσα από ένα άνοιγμα μεταξύ των σπονδύλων στα πλάγια αυτών όπου ονομάζεται τρήμα. Τα μεσοσπονδύλια τρήματα μπορούν να στενέψουν όχι μόνο από τα πρόσθια στοιχεία όπως ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αλλά και από διάβρωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος που μπορεί να επιφέρει ακόμα κίνηση μεταξύ των σπονδύλων κλείνοντας έμμεσα τα τρήματα. Η επέμβαση γίνεται με ενδοσκόπιο δια του οποίου περνούν εργαλεία τα οποία διευρύνουν το μεσοσπονδύλιο τρήμα. Έτσι αποσυμπιέζοντας τις νευρικές ρίζες στο τρήμα ηρεμεί και ο πόνος που δημιουργεί η πίεση στο μεσοσπονδύλιο τρήμα.